Pěvecký sbor „Vita e canto“ v Úsobrně
/Vánoční koncert v kostele/Dne 26. prosince 2005 vystoupil na koncertě v Úsobrně - v kostele Sv. Cyrila a Sv. Metoděje pěvecký sbor „Vita e canto“ a jeho hosté z Moravské Třebové

V tento sváteční den si mohlo více jak sedmdesát posluchačů vyslechnout níže uvedené skladby z bohatého repertoáru souboru. Výtěžek z dobrovolného vstupného – cca 2000,- Kč byl věnován na fond údržby kostela.


Vánoční koncert v kostele - Pěvecký sbor „Vita e canto“ v Úsobrně 1. Veni creator spiritus – E. Pall
2. Jezu, Pane milý- J.S. Bach
3. Jesus is my Salvation/Ježíš je moje spása/- gospel
4. Glorify Jesus/Oslavujme Boha/ - gospel
5. Snění – P.I. Čajkovski
6. Panis angelicus – C. Frank
7. Písně nábožné
8. Fíkový strom – M. Rejchrt
9. Motlitba – píseň H. Kubišové
10. Betlémská hvězda - spirituál
11. Andante – G.P. Teleman
Vánoční koncert v kostele - Pěvecký sbor „Vita e canto“ v Úsobrně 12. Vánoční písně – A.Michna
13. Pie Jesu – L. Weber
14. Jak jsi krásné neviňátko – upravil A. Tučapský
15. Štěstí zdraví - upravil A. Tučapský
16. Chtíc aby spal - upravil A. Tučapský
17. Narodil se Kristus Pán - upravil A. Tučapský


Sbor: Lucie Pakostová, Monika Škeříková, Helena Koudelková, Luděk Klimeš, Pavel Machálek

Vánoční koncert v kostele - Pěvecký sbor „Vita e canto“ v Úsobrně Zpěv: Lucie Pakostová
Helena Koudelková
Housle a viola: Rudolf Mánek
Klavírní doprovod: Alois Němec