návrat

FARNOST JAROMĚŘICE
kostel filiální - Usobrno

USOBRNO - kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Úsobrně. Původně dřevěná zvonice /stojan a na něm zavěšen zvoneček/. Na tomto místě byla vystavěna kaple ke cti svatých Cyrila a Metoděje v letech 1885 - 1888. V témže roce byla kaple vysvěcena. O rok později kapli navštívil olomoucký arcibiskup Kohn. Nynější kostel stojí na místě zbořené kaple. Kostel projektovali a stavbu vedli bratři Ing. arch. Karel a Ing. Jaroslav Mackerlovi z Jevíčka. Základní kámen byl položen dne 29. srpna 11948 a stavba byla dokončena 7. července 1951. Interiér kostela - oltář, varhany a část lavic pocházejí z Brna z vězenské kaple na Cejlu. Křtitelnnice a sochy svatých Cyrila a Metoděje byly zhotoveny v dílnách chrámového družsatva Pelhřimov. Křížová cesta a zbytek lavic jsou z původní zbořené kaple. Vitráž v apsidě instaloval Miloš Mittag z Brna. Aktuální stav obyvatelstva v Úsobrni k 1.1.2006 (447 obyvatel).

REKONSTRUKCE KOSTELA - 2004

dále