JAROMĚŘICKA
POUTNÍ SLAVNOST


* sobota * - 14 květen - vigilie slavnosti

17:00 hod. - Křížová cesta od dolního kostela
a Mše svatá na Kalvárii
Duch svatý Duch svatý


* neděle * - 15 květen - Slavnost Seslaní Ducha Svatého

8:30 hod. - Mše svatá

9:30 hod. - Slavný růženec

10:30 hod. - Poutní Mše Svatá
celebruje P. Mgr. Alfréd Volný
ředitel teologického konviktu v Olomouci

14:00 hod. - Slávnostné požehnání
a rozloučení s poutníky


Srdečně zvou pasionisté z Kalvárie