Jaroměřicka poutni slavnost

Slavnost Seslání Ducha Svatého

30. května. 2004

P o ř a d P o u t i :

Sobota 29. května - vigilie slavnosti

   17:00 hod. - Křížová cesta od dolního kostela

a Mše Svatá na Kalvárii

Neděle 30. května - Slavnost Seslání Ducha Svatého

   8:30 hod. - Mše Svatá

   9:30 hod. - Slavný růženec

   10:30 hod. - Poutní Mše Svatá

Celebruje P. Jan Kutáč

   14:00 hod. - Svátostné požehnání

a rozloučení s poutníky