ARCHIV 2003


Jaroměřicka poutní slavnost
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 8. červen 2003


Sobota 7.červen - vigilie slavnosti
>> 17:00 hod. - Křížová cesta od dolního kostela
a Mše svatá na Kalvárii, celebruje
P. Mgr. Vladimír Sommer
Duch svatý Duch svatý
Neděle 8. červen - Slavnost Seslaní Ducha Svatého
>>> 8:30 hod. - Mše svatá / Otcové Františkáni /
>>> 9:30 hod. - Slavný růženec
>>> 10:30 hod. - Poutní Mše Svatá / Otcové Františkáni /
>>> 14:00 hod. - Slávnostné požehnání a rozloučení s poutníky

Srdečně zvou pasionisté z Kalvárie