návrat

DARY


Chceme stav Kalvárie napravit, a to v co nejbližší době, vlastním úsilím a za přispění všech lidí dobré vůle, jimž není lhostejný osud tohoto skvostného poutního areálu. Mnohé opravy byly prováděny i v minulosti. Probíhaly za nelekých podmínek, ale vždy to bylo jen udržování trvajícího kritického stavu, za což všem obětavcům a přispěvatelům patří dík. Nyní je nutné provést opravu generální.

Pokud se rozhodnete přispět, můžete dary zaslat na tento účet:

1280361349/0800

Římskokatolická farnost Jaroměřice u Jevíčka čp. 287 PSČ: 569 44

Jako variabilní symbol uvádějte IČO, nebo jiný identifikační znak, podle kterého bude možné provést identifikaci, pro případné vystavení potvrzení o poskytnuti daru. Tento dar je možné na základě smlouvy darovací odečíst od základu Vašeho příjmu a tím si snížit daň z příjmu právnických, nebo fyzických osob.

Předat jej také můžete osobně duchovnímu správci který Vám vystaví potvrzení a uzavře příslušnou potřebnou smlouvu.

Za každou Vaší pomoc srdečně díky a křesťanské Pán Bůh zaplať!