návrat

KALVÁRIE
KALVÁRIE

Poutnický kříž Cyrilometodějský kříž

KALVÁRIE - kaple Panny Marie

KALVÁRIE - kostel Povýšení svatého Kříže ze zední strany

KALVÁRIE - loreta

KALVÁRIE - průčelí chrámu

dále