návrat

KALVÁRIE
KALVÁRIE - Vybudovaná v letech 1712 - 1738 F. Šubířem z Chobyně podle návrhu známého stavitele Santiniho. 
- fara - původně kněžská rezidence
- Mariánská kaple na faře
- obraz Salvatora na oltáři poutního kostela
- Kaple narození Páně a Kaple Božího hrobu

KALVÁRIE

KALVÁRIE - kaple

KALVÁRIE - kostel Povýšení svatého Kříže, poutnicy

KALVÁRIE KALVÁRIE

dále