návrat

FARNOST JAROMĚŘICE
kostel filiální

JAROMĚŘICE - kostel filiální Všech Svatých
Kostel Všech Svatých

Jaroměřice u Jevíčka jsou již na malé Hané, ale většina katastru obce je na Drahanské vrchovině. Nadmořská výška u kostela v obci je 361 m, na Kalvárii 479 m. Je zde křižovatka silnic Prostějov-Jevíčko a Moravská Třebová-Boskovice. Dříve patřily do okresu Moravsko-Třebovského, nyní do okresu Svitavy, kraj východočeský (od roku 1960). Jaroměřice jsou velmi starou obcí, již v 10. století tudy procházela cesta z Olomouce do Čech. V 11. století zde byl dvorec, který patřil k majetku pražského biskupství. Jméno dostali Jaroměřice po pražském biskupu Jaromírovi. Jaromír byl synem českého knížete Břetislava a bratrem českého knížete Spytihněva a Vratislava II. Jeho bratrem byl také Konrád, údělný kníže brněnský a Ota I., zvaný Slíčný, údělný kníže olomoucký. Biskupský úřad v Praze zastával v letech 1068-1089. Zemřel v uherském Ostřihově 26. 6. 1089 a pohřben byl na pražském hradě. Biskup Jaromír osadu Jaroměřice buď nově zorganizoval, nebo založil novou. Také proto po něm dostala jméno. Usedlíci v této osadě se nazývali "Jaroměřici", to jest lidé Jaromírovi.


Kostel Všech Svatých je nestarší stavební památkou v obci. Byl zbudován asi ve 12. století v gotickém slohu. Hlavní přestavba byla provedena roku 1804. Boční starobylé kaple byly zachovány. Po pravé straně ve zdi kněžiště je náhrobní kámen s vyobrazením Jar. Jana, rytíře z Linhartic, který sídlel na jaroměřickém zámečku. Na náhraobním kamenu je také letopočet 1562 (rok jeho úmrtí) Tento kostel býval farním. Po husitských válkách duchovní správa v Jaroměřicích zanikla. V 16. století (až do roku 1620) zde působily českobratrští duchovní. Potom byli Jaroměřičtí přiřazeni do Biskupic a do Jevíčka a odtud vyfařeni roku 1783. Od roku 1714 byl kostel Všech svatých filiálním kostelem nově zbudovaného kostela na Kalvárii, kde byla ustavena prozatímní duchovní správa. Roku 1809 byla povýšena na faru. Matriky jaroměřické farnosti (Jaroměřice, Nový Dvůr, Úsobrno) jsou od roku 1784. Jaroměřice: počet obyvatel - 1226.

dále